Контакт

Скопје

Улица 11 Октомври број 86/12

телефон 02/321-4313

Куманово

Улица Моша Пијаде број 160

031/426-330