Херба Стојанови

Херба Стојанови е семејна фирма
на семејството Стојанови, кое веќе три децении се занимава со
производство и преработка на лековити растенија.