ЧАЈ ЗА ГАУКОМ

Description

Помага за нормализирање на очниот притисок.